Biogas minskar klimatpåverkan med 115%

Vår förnybara biogas är lokalproducerad och ett fordonsbränsle som minskar utsläppen från både fordon och jordbruk. Vi ger dig möjligheten att köra inte bara klimatneutralt, utan att faktiskt minska klimatproblemet för varje kilometer du kör.

Biogas minskar klimatpåverkan med 115%

Några av biogasens fördelar

Lokalproducerad

Tar tillvara på restprodukter

Förnybar energi som är bättre än klimatneutralt

Minskar behovet av konstgödsel

Biogas ger minst utsläpp av alla fordonsbränslen på marknaden.
Produktion av biogas ger biprodukten biogödsel.
Gödsel från bland annat kor blir biogas och biogödsel.
Biogas ger minst utsläpp av alla bränslen på marknaden.

Biogas är win-win-win

Biogas är ett lokalt producerat bränsle som tar till vara på restprodukter som gödsel, matrester och slakteriavfall. 

Produktion av biogas ger två miljövänliga slutprodukter – biogas och biogödsel.

Biogas ger minst utsläpp av alla drivmedel på marknaden. Faktum är att inräknat de metanutsläpp som undviks när vi rötar gödsel för att framställa biogas så minskas klimatproblemet för varje kilometer du kör biogas.

Den rötade biogödseln är mer högvärdig än konventionell gödsel, den är i princip luktfri, lättare att sprida och minskar behovet av konstgödsel.

Tala om win-win-win för klimat, transporter och jordbruk!

Tack!

Vi vill passa på att tacka alla er som väljer ett biogasdrivet fordon och som tankar biogas producerad på vår anläggning. Ditt aktiva val gör att våra lokala företag kan fortsätta att bidra till den viktiga omställningen till fossilfria drivmedel. Vi är övertygade om att också kommande generationer kommer tacka dig!