Webbplatsen uppdateras

Vi är snart tillbaka!

90%

Vår biogas minskar klimatpåverkan med 115%

Biogas är ett lokalt producerat bränsle som tar till vara på restprodukter som gödsel, matrester och slakteriavfall. 

Produktion av biogas ger två miljövänliga slutprodukter – biogas och biogödsel.

Biogas ger minst utsläpp av alla drivmedel på marknaden. Faktum är att inräknat de metanutsläpp som undviks när vi rötar gödsel för att framställa biogas så minskas klimatproblemet för varje kilometer du kör biogas.

Den rötade biogödseln är mer högvärdig än konventionell gödsel, den är i princip luktfri, lättare att sprida och minskar behovet av konstgödsel.

Tala om win-win-win för klimat, transporter och jordbruk!

Biogas minskar klimatpåverkan med 115%

Kontakt

Adress: Orrvägen 3, 342 90 Alvesta

VD
Joakim Granefelt, 070-245 48 01
, jgranefelt@gmail.com

Ordförande
Jan Svensson
, 070-376 69 56
, svensson.vret@gmail.com

Driftstekniker
Ioan Circu
, 072-542 03 66
, ioancircu@gmail.com

Ekonomi
Stefan Bengtsson
, 070-521 42 86
, stefan.forsdala@gmail.com