Alvesta Biogas

Historik

2009 startade ett antal lantbrukare runt Alvesta en förstudie för att undersöka om det fanns förutsättningar att bygga en gemensam biogasanläggning. Den följdes upp med ett antal studiebesök
2011 beslutades att utföra en Miljökonsekvensbeskrivning för Alvesta Biogas
2013 Projekterades och upphandlades anläggningen av SBI i Linköping. Tomt inköptes av Alvesta Kommun.
2014 blev ett intensivt byggår. I mars planerades tomten och i april och maj monterades gödselbrunnar och plansilos. I juni byggdes teknikhus och pannhus, och rötkammarna började sättas upp. Under hösten monterades uppgradering, kompressor och flakplats. I november började den första intransporten av gödsel och lagom till årsskiftet började den första gasen facklas av.
2015. I slutet på januari var det sådan kvalitet på rågasen så att uppgraderingsanläggningen kunde startas upp för att rena gasen till fordonsgaskvalitet. Därmed kunde man börja leverera ut biogas till omgivande mackar i Sydsverige. I september invigdes biogasmacken som drivs av Småländska Bränsle och därmed blev det möjligt för alla kunder i Alvestatrakten att kunna tanka fordonsgas med 100% förnyelsebar biogas.
2016. Ytterligare en kompressor installerades för att öka kapaciteten att komprimera den uppgraderade biogasen.
2017-2018. En mängd åtgärder vidtogs för att minimera de luktstörningar som uppkommit vid vissa väderlägen. Investeringar gjordes bl.a. i en ozonanläggning, fem plasmautrustningar för luftbehandling av olika delar av anläggningen, två biobäddar, men det som till slut löste huvuddelen av problemen var när man installerade ett katalytiskt tvåstegsfilter från företaget Centriair.
2019. Tak byggdes ut över flisförrådet. En automatisering av fyllningen av gasflaken samt ett större gaslager installerades samtidigt som biogasmacken bytte dispenser för att öka kapaciteten vid tankning av t.ex lastbilar.

Huvuddelen av dessa investeringar har kunnat genomföras med hjälp av företagsstöd har erhållits ifrån Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.