Alvesta Biogas

Fakta om anläggningen

Alvesta Biogas AB ägs gemensamt av 11 lantbrukare samt Växjö Stifts Egendomsnämnd. Anläggningen byggdes under 2014 och i januari 2015 kunde den första biogasen levereras ut från anläggningen.
Gödsel transporteras in från delägarnas gårdar som totalt har ca:

⦁ 1 700 kor
⦁ 2 500 ungdjur
⦁ 300 suggor
⦁ 1 600 slaktsvin

Det genomsnittliga intransportavståndet från gårdarna är 7 km. Årligen rötas ca 50 000 ton substrat som ger ca 1 500 000 kg metan vilket motsvarar drygt 2 miljoner liter bensin.
På en dag tar biogasanläggningen emot fyra till fem lastbilslass med totalt cirka 150 ton flytgödsel, slakt- och matavfall. Av detta bildas ca 4 000 kg biogas. På den mängden biogas som framställs varje dag kan en bil köra ca 8 000 mil d.v.s. 2 varv runt jorden!
Den färdigrötade gödseln transporteras på returlass tillbaka till gårdarna för att användas som högkvalitativt och näst intill luktfritt gödselmedel till gårdarnas åkrar.
Under sommaren 2015 invigdes den intilliggande biogasmacken som drivs av Småländska Bränslen. Vi vill passa på att tacka alla er som väljer ett biogasdrivet fordon och som tankar hos oss. Ditt aktiva val gör att våra lokala företag kan fortsätta i framtiden och bidra till den viktiga omställningen till klimatsmarta fossilfria drivmedel. Nästa generation kommer att tacka dig!
⦁ Visste du att gödseln från tre kor ger drivmedel för en personbil under 1 500 mil?